Autogen Träning cd 1 

Autogen Träning 1 är ett grundprogram i koncentrationsträning. 

Metoden påverkar autonoma nervsystemet i kroppen som styr signaler till inre organ som mage, tarm och matsmältning. 

Tanken på en citron finns i minnet av syrligheten och det vattnas i munnen, saliv. Tankar påverkar kroppens signalsystem genom Autogen träning.

Inträning startar med bara en övning i taget. Först lugn och tyngdkänsla i din ena arm när känslan är upplevd fortsätter träningen med övning 2 och byggs på till övning 7. När hela programmet har blivit intränat så finns en investering gjord där kroppen lätt kan finna ett lugn vid behov.

Vid daglig inträning kan målsättningen uppnås att finna ett lugn inom 1 minut.  Tiden att nå resultat varierar mellan 2- 6 månader.

Inom Fysioterapi och idrott är Autogen träning en känd beprövad metod. Den används även vid oro och rädslor som tandvårdsrädsla eller flygrädsla. När ett lugn uppnås är det lättare att hantera svåra situationer som stress.

 Autogen Träning används som komplement inom rehabilitering och smärtlindring. 

 Autogen Träning 1 Grundprogram  framställt och inläst på cd-skiva

av Margaretha Ahlström  Leg Fysioterapeut/Psykoterapeut