Livskvalité Friskvård

Företaget startades 1983 i Stockholm av Margaretha Ahlström leg sjukgymnast/psykoterapeut.

 

Autogen Träning  finns inspelad på CD-skivor 1&2. 

av Margaretha Ahlström 1998 

 ma@livskvalitefriskvard.se